Print this page

Årsmøte 2013
c
07.februar kl: 18.30, Blokså Stangeland skole

Viser til mail om innkalling, årsmelding og regskap/budsjett.

Vel møtt!